Методологія проведення громадського аналізу антикорупційних програм органів місцевого самоврядування

Методологія проведення громадського аналізу антикорупційних програм органів місцевого самоврядування

Методологія проведення громадського аналізу антикорупційних програм органів місцевого самоврядування (далі – Методологія) розроблена громадськими організаціями “Разом проти корупції”, “Антикорупційний штаб” за підтримки проєкту ПРООН “Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні”, що фінансується МЗС Данії.

Згідно із Законом України “Про запобігання корупції” обласні ради, Київська та Севастопольські міські ради зобов'язані приймати антикорупційні програми. Основою антикорупційної програми є оцінка корупційних ризиків та визначення державними органами, органами місцевого самоврядування заходів щодо мінімізації, усунення таких ризиків.

Головна мета антикорупційних програм - визначити комплекс заходів, спроможний долати існуючі корупційні ризики та мінімізувати можливості для корупції. Відтак, в процесі аналізу антикорупційних програм представники організацій громадянського суспільства, які проводять моніторинг, мають дати відповідь на те, чи може антикорупційна програма зупинити існуючі корупційні практики, завдяки запланованим антикорупційним заходам, що спираються на визначені у антикорупційній програмі корупційні ризики. 

Результати аналізу та надані рекомендації допоможуть органам місцевого самоврядування отримати зворотній зв'язок щодо якості  антикорупційної програми та надалі удосконалювати заходи, спрямовані на мінімізацію/усунення корупційних ризиків.

Мета моніторингу: визначити ефективність антикорупційних програм органів місцевого самоврядування щодо запобігання та протидії корупції у сферах, для яких органи місцевого самоврядування формують політику.

Предмет: структура та зміст антикорупційних програм органів місцевого самоврядування, затверджених та чинних станом на дату початку проведення аналізу. 

Об’єкт: діяльність органів місцевого самоврядування

Аналіз здійснюють представником інституту громадянського суспільства із дотриманням принципів:

об'єктивності;

фаховості;

неупередженості;

комплексного підходу. 

Аналіз здійснюється поетапно та включає такі кроки:

 1. Збір даних.
  Необхідно на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування (та/або сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, далі – НАЗК) знайти антикорупційну програму з додатками, що затверджена та чинна станом на дату початку проведення аналізу; проаналізувати офіційний вебсайт органу на предмет наявності повідомлень про запрошення представників громадськості до аналізу корупційних ризиків, дату, час та місце засідання робочої групи з оцінки ризиків. У разі відсутності цієї інформації необхідно подати запити до органів місцевого самоврядування, що дозволять з'ясувати, якою була процедура розробки антикорупційної програми і чи залучалась експертна громадськість для проведення оцінки корупційних ризиків. В процесі збору даних рекомендується консультуватись, інтерв’ювати представників громадськості, які брали участь у засіданнях таких робочих груп, уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, представниками органів місцевого самоврядування.
 2. Аналіз даних.
  Передбачається наявність та посилення базових знань щодо заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних практик, що властиві досліджуваному регіоні. Проаналізувати наявні у ЗМІ, мережі Інтернет повідомлення про зловживання посадовими особами органів місцевого самоврядування своїми повноваженнями; проаналізувати оприлюднені на сайті ДАС аудиторські звіти, ознайомитися з матеріалами Посібника з описом муніципальних корупційних схем та ін. Співставити матеріал антикорупційної програми з критеріями, що зазначені у методології.
 3. Формування оцінки антикорупційної програми (згідно із запропонованими Методологією критеріями).

Здійснюється оцінювання у балах згідно з пропонованими критеріями та заповнення розділу з рекомендаціями.

Методологія виходить з припущення що існують типові для усіх органів місцевого самоврядування корупційні ризики та заходи щодо їх мінімізації або усунення, які мають бути відображені у програмі.

 

Методологія оцінює антикорупційні програми згідно із критеріями, об'єднаними у такі групи:

 1. Відповідність структури та змісту антикорупційної програми вимогам антикорупційного законодавства.
 2. Наявність у програмі типових для органів місцевого самоврядування корупційних ризиків та шляхів їх подолання.
 3. Якість підготовки антикорупційних програм: залучення незалежного та компетентного експертного середовища, проактивність представників органів місцевого самоврядування. Відкритість процедури прийняття антикорупційної програми.
 4. Якість аналізу джерел, що застосовувались для розробки антикорупційної програми.
 5. Вимірюваність та виконуваність заходів антикорупційної програми: деталізація, наявність індикаторів, строків, виконавців. Наявність ефективних процедур щодо моніторингу та оцінки виконання.

Щодо оцінювання ефективності заходів з усунення корупційних ризиків: заходи щодо усунення корупційних ризиків мають відповідати пріоритетності корупційних ризиків та бути достатніми для усунення або мінімізації умов (причин) виникнення таких ризиків. Як корупційні ризики не можуть бути зазначені корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Закріплення існуючих заходів контролю як заходів із усунення корупційних ризиків не допускається.

За результатами проведення оцінки антикорупційної програми визначається загальний бал та пропонується надати рекомендації щодо структури та змісту програми, що можуть бути враховані розробником шляхом внесення змін та доповнень до чинної програми або у наступній антикорупційній програмі.

Детальніше:
https://bit.ly/2HrruOC 

Читайте також

 • Навчання по проведенню аналізу антикорупційних програм ОМС
  Навчання по проведенню аналізу антикорупційних програм ОМС

  Оксана Величко та Олеся Ткачук, експертки ініціативи Разом проти корупції, представили учасникам навчання методологію проведення аналізу антикорупційних програм ОМС. Члени Коаліції мали змогу ознайомитись з принципом проведення аналізу за новою методологією, розробленою громадськістю та на прикладі розібрати антикорупційну програму однієї з обласних рад України.

  Запис навчання ви можете переглянути за посиланням: https://youtu.be/DyvAlPXF2nU

×